Bezvizni Režim, Putujte sigurno!

Ћирилична верзија

Otvori PDF dokument

ŠTA UKOLIKO TREBAM BORAVITI U NEKOJ OD ZEMALJA DUŽE OD 90 DANA?

Boravak bez vize duži od 90 dana ilegalan je i može rezultirati trajnom zabranom ulaska u zemlje Šengena. Samo uz odgovarajuću dugoročnu vizu, boravišnu ili radnu dozvolu mogućeje trajno boraviti u nekoj od zemalja Šengena. Dakle, ako želite da boravite u zemljama Šengena duže od 90 dana u periodu od 6 mjeseci, obratite se ambasadi ili konzularnom predstavništvu države u kojoj želite boraviti kako biste dobili informacije o mogućnostima produženog boravka.

POSTOJE LI JOŠ NEKI USLOVI ZA ULAZAK U ZEMLJE ŠENGENA BEZ VIZE?

Osim što trebate posjedovati biometrijski pasoš i poštovati ograničenja u dužini boravka, ne postoje drugi posebni uslovi za ulazak u zemlje Šengena. Generalni uslovi za ulazak u zemlje Šengena za građane koji nisu državljani Evropske unije ostaju na snazi, tako da pojedinačne granične službe mogu od vas zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u toj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjesti. Također, granične službe imaju pravo odbiti ulazak onim građanima za koje smatraju da su prijetnja javnom redu, zdravlju ili međunarodnoj sigurnosti.

ŠTA ZNAČI DA BEZVIZNI REŽIM VAŽI SAMO ZA KRATKOROČNA PUTOVANJA?

Bezvizni režim omogućava vam da u zemljama Šengena provedete najviše 90 dana tokom 6 mjeseci. Šestomjesečni periodi računaju se od dana prvog ulaska u zemlje Šengena. Naprimjer, ukoliko je vaš prvi ulazak bio 1. februara, onda možete, tokom narednih 6 mjeseci, sve do 31. jula, provesti ukupno 90 dana u zemljama Šengena. Bezvizni režim isključivo važi za kratkoročna putovanja i stoga vam ne omogućava trajni boravak ili zaposlenje u bilo kojoj od zemalja Šengena. Ovih 90 dana možete iskoristiti tokom jedne posjete ili u sklopu više putovanja, ali je bitno da vodite računa o broju dana koje ste proveli u zemljama Šengena. Važno je da nakon 90 dana boravka obavezno napustite zonu Šengena sve dok ne prođe period od 6 mjeseci od vašeg prvog ulaska. Kada tih 6 mjeseci prođe, tada za vas počinje naredni šestomjesečni ciklus u kojem ponovo možete provesti 90 dana u zemljama Šengena.

U KOJE ZEMLJE MOGU PUTOVATI BEZ VIZE?
Zemlje Šengena i Evropske unije u koje je moguće putovati bez vize su: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island, Italija, Kipar, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švicarska.

Građani Bosne i Hercegovine i dalje će trebati vize za ulazak u Veliku Britaniju i Irsku, jer su ove dvije zemlje izvan Šengen zone.

Za više informacija o bezviznom režimu za zemlje Šengena posjetite web stranice Ministarstva sigurnosti BiH  www.msb.gov.ba  i Delegacije Evropske unije u BiH www.europa.ba

 

Безвизни Режим, Путујте сигурно!

 
ШТА УКОЛИКО ТРЕБАМ БОРАВИТИ У НЕКОЈ ОД ЗЕМАЉА ДУЖЕ ОД 90 ДАНА?

Боравак без визе дужи од 90 дана илегалан је и може резултирати трајном забраном уласка у земље Шенгена. Само уз одговарајућу дугорочну визу, боравишну или радну дозволу могуће је трајно боравити у некој од земаља Шенгена. Дакле, ако желите да боравите у земљама Шенгена дуже од 90 дана у периоду од 6 мјесеци, обратите се амбасади или конзуларном представништву државе у којој желите боравити како бисте добили информације о могучностима продуженог боравка.

ПОСТОЈЕ ЛИ НЕКИ УСЛОВИ ЗА УЛАЗАК У ЗЕМЉЕ ШЕНГЕНА БЕЗ ВИЗЕ?
Осим што требате посједовати биометријски пасош и поштовати ограничења у дужини боравка, не постоје други услови за улазак у земље Шенгена. Генерални услови за улазак у земље Шенгена за грађане који нису држављани Европске уније остају на снази, тако да појединачне граничне службе могу од вас захтјевати доказ о посједовању новчаних средстава за боравак у тој землји или информацију о адреси на којој ћете одсјести. Такођер, граничне службе имају право одбити улазак оним грађанима за које сматрају да су пријетња јавном раду, здрављу или међународној сигурности.

ШТА ЗНАЧИ ДА БЕЗВИЗНИ РЕЖИМ ВАЖИ САМО ЗА КРАТКОРОЧНА ПУТОВАНЈА ?
Безвизни режим омогучава вам да у земљама Шенгена проведете највише 90 дана током 6 мјесеци. Шестомјесечни периоди рачунају се од дана првог уласка у земље Шенгена. На примјер, уколико је ваш први улазак био 1. фебруара, онда можете, током наредних 6 мјесеци, све до 31.јула, провести укупно 90 дана у земљама Шенгена. Безвизни режим искључиво важи за краткорочна путовања и стога вам не омогучава трајни боравак или запослење у било којој од земаља Шенгена. Ових 90 данаможете искористити током једне посјете или у склопу више путовања, али је битно да водите рачуна о броју дана које сте провели у земљама Шенгена. Важно је да након 90 дана боравка обавезно напустите зону Шенгена све док не прође период од 6 мјесеци од вашег првог уласка. Када тих 6 мјесеци прође, тада за вас почиње наредни шестомјесечни циклус у којем поново можете провести 90 дана у земљама Шенгена.

У КОЈЕ ЗЕМЉЕ МОГУ ПУТОВАТИ БЕЗ ВИЗЕ?
Земље Шенгена и Европске уније у које је могуће путовати без визе су:Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Грчка, Холандија, Исланд, Италија, Кипар, Латвија, Литванија, Луксембург, Мађарска, Малта, Норвешка, Њемачка, Пољска, Португал, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска и Швицарска.

Грађани Босне и Херцеговине и далје ће требати визе за улазак у Велику Британију и Ирску, јер су ове двије земље изван Шенген зоне.

За више информацијао безвизном режиму за земље Шенгена посјетите web странице Министарства сигурности БиХ www.msb.gov.ba  и Делегације Европске уније у БиХ  www.europa.ba

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com