Glavni motiv za vašu odluku da poslovno posjetite Bosnu i Hercegovinu treba da prepoznate u motivisanoj, kvalitetnoj i visoko edukovanoj radnoj snazi, niskim troškovima poslovanja, dobrim vezama sa regionalnim tržištima, kao i u njenim prirodnim ljepotama, kulturno-historijskim spomenicima i ljudima velikog i otvorenog srca. U protekloj deceniji poslovna zajednica je, zahvaljujući prisustvu mnogih međunarodnih agencija, stranih investitora i programa tehničke pomoći, u velikoj mjeri prihvatila principe najmodernije poslovne prakse.

Ulagati i poslovati sa  BiH?

“Bosna i Hercegovina . . . Dobra radna snaga, dobri klijenti, dobri rezultati. Da li je još nešto potrebno ?”

Jean-Francois Le Roch: Inicijator ulaska francuske grupe INTERMARCHE na tržište BiH

 • BiH ima veoma povoljan geografski položaj – na raskrsnici puteva između Zapada i Istoka, Mediterana i Kontinenta, a od evropskih poslovnih centara udaljena je dva sata leta;
 • Preduzeća u BiH imaju bogatu tradiciju uspješnog učestvovanja u međunarodnim projektima širom svijeta (neka od preduzeća iz BiH su prije rata spadala u vodeća svjetska preduzeća u svojim oblastima);
 • BiH ima visoko kvalifikovanu i motivisanu radnu snagu, sa dobrim poznavanjem stranih jezika;
 • BiH ima stabilnu valutu vezanu za euro;
 • Godišnja inflacija u BiH ne prelazi 3%
 • 95% proizvoda iz BiH oslobođeno je svih taksi prilikom uvoza u zemlje EU;
 • BiH uživa trgovinske preferencijale prilikom izvoza svoje robe u određen broj i drugih zemalja;
 • Strani ulagači su u svojim pravima izjednačeni s domaćim;
 • Prava stranih ulagača u BiH su posebno zaštićena;
 • BiH ima savremenu telekomunikacionu mrežu;
 • BiH je važan proizvođač i izvoznik električne energije u regionu;

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Agencija za unapređenje stranih investicija BiH

Privredna komora Federacije BiH

Privredna komora Republike Srpske

Privredna komora Brčko distrikta

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com