Konzularno odjeljenje Ambasade BiH u Otavi nudi različite usluge državljanima BiH, državljanima sa dvojnim državljanstvom i državljanima drugih zemalja. Pojedini konzularni poslovi mogu se obaviti poštom, a za neke je neophodno lično doći u konzularno odjeljenje Ambasade.

Konzularne usluge koje pružamo navedene su i opisane u produžetku. Za sva pitanja u vezi s konzularnim uslugama možete nam se obratiti i elektronskom poštom na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Za usluge za koje je potrebno doći u konzularno odjeljenje Ambasade, uvijek je neophodno prethodno zakazati termin na adresu el. pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Ako dođete bez najave, može se desiti da nećemo biti u mogućnosti da vam pomognemo.  

Pojedine konzularne usluge, poput izdavanja putnih isprava, tehnički su zahtjevne i iziskuju posebnu elektronsku vezu u realnom vremenu sa nadležnom agencijom u BiH. Kako ne možemo da utičemo na tehničke okolnosti, nekad se može desiti da takve poslove, i uz najbolju namjeru, ne možemo uraditi.

Trenutno važeće naknade koje se primjenjuju za pojedine usluge navedene su u cjenovniku konzularnih usluga. Sve konzularne naknade plaćaju se isključivo putem bankovne ili poštanske uplatnice (money order), u skladu sa navedenim iznosima za pojedine stavke. Ambasada BiH ne prima gotovinu. 

Hvala vam na razumijevanju i saradnji!

Vrste i cijene konzularnih usluga

1. Vize – Visas

1.a Visa requirements

 

1.b Visa application form

2. Putne isprave

2.1 Izdavanje pasoša BiH

2.1.a Guidance on applaying for a BiH passport

2.2.a Izdavanje putnog lista BiH

2.2.b Obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista

2.3.a Prijava nestanka putne isprave zbog gubitka, krađe ili uništenja

2.3.b Obrazac prijave nestanka putne isprave

3. Izvodi iz matičnih knjiga

3.1 Dostava izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih, umrlih) ili uvjerenja o državljanstvu BiH

 

3.2 Molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga BiH

4. Prijave - upisi

4.1.a Prijava rođenja djeteta

4.1.b Obrazac prijave rođenja djeteta

4.1.c Obrazac zahtjeva za određivanje JMB - JMB-3

4.2.a Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih-MKR

4.2.b Obrazac zahtjeva za naknadni upis u MKR

4.2.c Obrazac zahtjeva za određivanje JMB - JMB-3

4.3.a Prijava zaključenja braka

4.3.b Obrazac prijave zaključenja braka

5. Jedinstveni matični brojevi

5.1.a Određivanje JMB za lica čije je rođenje registrovano u BiH

5.1.b Obrazac zahtjeva za određivanje JMB

5.2.a Evidentiranje JMB u centranoj bazi podataka

5.2.b Obrazac zahtjeva za evidentiranje JMB - JMB-7

6. Ovjere

6.1    Ovjera punomoći-izjave-nasljedničke izjave sa važećim BH pasošem ili ličnom kartom

6.1.a  Obrazac punomoći - Authorization Form

6.1.b  Obrazac izjave - Declaration Form

6.1.c  Obrazac nasljednjičke izjave - Inheritance Declartaion Form

6.2    Ovjera punomoći-izjave-nasljedničke izjave bez važećeg BH pasoša ili lične karte

6.3    Ovjera fotokopije dokumenta

7. Potvrde / uvjerenja

7.1 Izdavanje potvrde o dužini boravka u inostranstvu radi korištenja carinske povlastice

7.2.a Izdavanje potvrde o životu radi nastavka dobivanja penzije

7.2.b Obrazac potvrde o životu radi nastavka dobivanja penzije

8. Izdavanje sprovodnice za transport umrle osobe u BiH

8.1.a Consignment Note Requirements-Izdavanje sprovodnice

8.1.b Application Form For The Consignment Note - Formular zahtjeva za izdavanje sprovodnice

8.1.c Request Form For Burial In Federation Of B&H - Zahtjev za sahranu u Federaciji BiH

8.1.d Request Form For Burial In Republic Of Srpska B&H - Zahtjev za sahranu u Republici Srpskoj BiH

8.1.e Request Form For Burial In Brcko District B&H - Zahtjev za sahranu u Brčko distriktu BiH

9. Odricanje državljanstva BiH

9.1.a Odricanje državljanstva BiH

9.1.b Obrazac izjave o odricanju državljanstva BiH

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com