Liu_ICAO_SpiricAmbasador Bosne i Hercegovine u Kanadi Koviljka Špirić predala je 7. aprila 2016. godine akreditivna pisma generalnom sekretaru Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) Dr. Fang Liu. Svečanost predaje akreditiva održana je u sjedištu ICAO-a u Montrealu. U razgovoru sa Generalnim sekretarom nakon svečane ceremonije ambasador Špirić je istakla značaj ove međunarodne organizacije za BiH, posebno u svjetlu postizanja efikasnog, sigurnog i ekonomski održivog civilnog vazduhoplovstva.

Ambasador Špirić je ovom prilikom napomenula da BiH želi da bude aktivan član međunarodne organizacije u čijem fokusu interesa je vazduhoplovna ali i globalna bezbjednost.

Vezano za pitanje bezbijednosti ambasador Špirić je govorila i o bezbjednost putnih dokumenata. Napomenula je da je Bosna i Hercegovina po tom pitanju uradila mnogo te da ima putne dokumente savremene generacije koja BiH svrstava u sam vrh evropske pa i svjetske ljestvice.

Liu se složila sa Špirićevom oko pitanja vazduhoplovne bezbjednosti kao prioritetom na kojem insistira ICAO. Ona je napomenula da ulaganje u bezbjednost u civilnom vazduhoplovstvu treba posmatrati kao ulaganja u budućnost a ne kao trošak. Lin je takođe rekla da podstiče sve zemlje članice da aktivno učestvuju u provođenju generalne politike ICAO-a. Jedino tako je moguće postići konsenzus oko međunarodnih standarda civilnog vazduhoplovstva.

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com