Susret_GAMinistar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak 18. i 19. jula 2016. godine boravio je u zvaničnoj posjeti Kanadi. Prvog dana posjete, ministar Crnadak se susreo sa kanadskim ministrom inostranih poslova Stefanom Dionom. Na sastanku koji je održan u sjedištu Ministarstva Globalnih poslova Kanade u Otavi, delegacije BiH i Kanade, predvođene ministrima Crnatkom i Dionom, su razgovarale o unapređenju bilateralne saradnje između dvije zemlje, te o brojnim multilaterarnim temama. Sastanku dva ministra prisustvovala je i ambasador BiH u Kanadi Koviljka Špirić.

Dva ministra su razgovarala o mogućnostima za pojednostavlјivanje procedura za dobijanje kanadskih viza za građane BiH, kao i o mogućem otvaranju počasnih konzulata u obje zemlje. Tokom razgovora, ministri Crnadak i Dion su dogovorili da se intenzivira rad na zaklјučivanju sporazuma između dvije zemlјe u raznim oblastima, s posebnim akcentom na Sporazum o socijalnom osiguranju i Sporazum o razmjeni mladih. Na sastanku je zaklјučeno da će se sporazumima o zaštiti investicija, dvostrukom oporezivanju, te drugim ekonomskim sporazumima pristupiti tek nakon značajnijih rezultata u oblasti spolјne trgovine i investicija između dvije zemlјe.

Tokom razgovora o ekonomskoj saradnji dvije zemlјe zaklјučeno je da bez obzira na veliku geografsku udalјenost između BiH i Kanade, postoji potencijal za dalјi razvoj saradnje. U tom kontekstu, ministri su zaklјučili da je potrebno približiti rezultate reformi i pobolјšanje poslovne klime u BiH za moguće investitore iz Kanade, te postići bolјu vidlјivost bh. kompanija na kanadskom tržištu.

Dio sastanka posvećen je i razgovorima o različitim iskustvima u decentralizaciji vlasti, podjeli nadležnosti i što efikasnijem funkcionisanju institucija u zemlјama složene strukture. Pored navedenih tema, tokom sastanka razgovarano je i o procesu integracije BiH u EU, partnerstvu BiH - NATO, te zajedničkim aktivnostima između dvije zemlјe u borbi protiv terorizma.

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com