Consular services and fees

1. Vize – Visas

1.a Visa requirements

 

1.b Visa application form

2. Putne isprave

2.1 Izdavanje pasoša BiH

2.1.a Guidance on applaying for a BiH passport

2.2.a Izdavanje putnog lista BiH

2.2.b Obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista

2.3.a Prijava nestanka putne isprave zbog gubitka, krađe ili uništenja

2.3.b Obrazac prijave nestanka putne isprave

3. Izvodi iz matičnih knjiga

3.1 Dostava izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih, umrlih) ili uvjerenja o državljanstvu BiH

4. Prijave - upisi

4.1.a Prijava rođenja djeteta

4.1.b Obrazac prijave rođenja djeteta

4.1.c Obrazac zahtjeva za određivanje JMB - JMB-3

4.2.a Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih-MKR

4.2.b Obrazac zahtjeva za naknadni upis u MKR

4.2.c Obrazac zahtjeva za određivanje JMB - JMB-3

4.3.a Prijava zaključenja braka

4.3.b Obrazac prijave zaključenja braka

5. Jedinstveni matični brojevi

5.1.a Određivanje JMB za lica čije je rođenje registrovano u BiH

5.1.b Obrazac zahtjeva za određivanje JMB

5.2.a Evidentiranje JMB u centranoj bazi podataka

5.2.b Obrazac zahtjeva za evidentiranje JMB - JMB-7

6. Ovjere

6.1    Ovjera punomoći-izjave-nasljedničke izjave sa važećim BH pasošem ili ličnom kartom

6.1.a  Obrazac punomoći - Authorization Form

6.1.b  Obrazac izjave - Declaration Form

6.1.c  Obrazac nasljednjičke izjave - Inheritance Declartaion Form

6.2    Ovjera punomoći-izjave-nasljedničke izjave bez važećeg BH pasoša ili lične karte

6.3    Ovjera fotokopije dokumenta

7. Potvrde / uvjerenja

7.1 Izdavanje potvrde o dužini boravka u inostranstvu radi korištenja carinske povlastice

7.2.a Izdavanje potvrde o životu radi nastavka dobivanja penzije

7.2.b Obrazac potvrde o životu radi nastavka dobivanja penzije

8. Izdavanje sprovodnice za transport umrle osobe u BiH

8.1.a Consignment Note Requirements-Izdavanje sprovodnice

8.1.b Application Form For The Consignment Note - Formular zahtjeva za izdavanje sprovodnice

8.1.c Request Form For Burial In Federation Of B&H - Zahtjev za sahranu u Federaciji BiH

8.1.d Request Form For Burial In Republic Of Srpska B&H - Zahtjev za sahranu u Republici Srpskoj BiH

8.1.e Request Form For Burial In Brcko District B&H - Zahtjev za sahranu u Brčko distriktu BiH

9. Odricanje državljanstva BiH

9.1.a Odricanje državljanstva BiH

9.1.b Obrazac izjave o odricanju državljanstva BiH

 
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com